1 centraal aanmeldingssysteem voor gemeentescholen

01 November 2021

Kamperende ouders aan de schoolpoort, scholen waarvan de capaciteit op de proef wordt gesteld en die worstelen met alle administratieve verplichtingen rond de inschrijvingsprocedure: redenen genoeg om over te schakelen op één centraal en digitaal aanmeldsysteem voor alle Kapelse kleuter- en basisscholen.

De voordelen van een digitaal aanmeldsysteem zijn talrijk. Dit zorgt ervoor dat de beschikbare plaatsen op scholen op een objectieve en slimme manier
worden toegewezen aan de leerlingen. Bovendien vangt dit systeem ook een groot deel van de administratieve last op waarmee scholen kampen. Één centraal aanmeldsysteem (in de plaats van vijf verschillende) zorgt voor meer duidelijkheid voor de ouders. Hoe zal dit systeem de leerlingen dan toewijzen?

De schoolvoorkeur van de ouders komt op de eerste plaats. Pas wanneer er geen plaats meer is op de school, zal het systeem via enkele objectieve criteria de plaatsen toewijzen. Deze criteria zullen in het schooljaar 2021-2022 bepaald worden. Vroeger gebeurde dit zo: wie zich als eerste inschreef, kreeg als eerste een plek. Nu zal de aanmelding niet langer chronologisch gebeuren, maar zal onder meer de afstand van de woonplaats tot de school als criterium gelden, om te bepalen wie de plaats krijgt als de school volzet is. Kinderen die dicht bij de school wonen, zullen op deze manier meer kans maken. Zo zorgen we ook voor
echte buurtscholen en versterken we de sociale binding in de buurt.