De mensen van

Groen Kapelle-op-den-Bos

Ilse Rymenants

Schepen van sociaal beleid, kinderopvang, gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang, armoedebestrijding, senioren, gezondheidspreventie, gelijke kansen

Bruno Keuleers

Schepen van mobiliteit, trage wegen, jeugd, ICT, administratieve vereenvoudiging, duurzaamheid, dierenwelzijn, internationale samenwerking.

Hanne Lamberts

Voorzitter & gemeenteraadslid

Yves Rousseaux

Penningmeester

Ronan Christiaens

Mooimakers 1880 & Trage Wegen-expert

Nancy Jacobs

Lid BCSD (Bijzonder Comité van de Sociale Dienst)

Martine Knaeps

Secretaris & communicatieteam