Ronan Christiaens

Bestuurslid, mooimakers 1880 & specialist trage wegen

Ronan staat steeds paraat om het zwerfvuil te ruimen en de trage wegen te promoten. 

Onze man met het hart op de tong!

Woont in Kapelle-Centrum.