Een nieuwe sociale campus in Kapelle-op-den-Bos

07 Februari 2022

Een nieuwe sociale campus in Kapelle-op-den-Bos

De eerste resultaten van deze studieopdracht worden voor de zomer van 2022 verwacht.

Op de site van het huidige OCMW-gebouw (Evert Larockstraat – Guido Gezellelaan- Ernest Claessstraat) komt een nieuwe sociale campus, waar een sociaal huis, dienstencentrum, nieuwbouwassistentiewoningen voor senioren, een skatepark én speeltuin zullen gevestigd worden. Zo maken we werk van een zo compleet mogelijk én buurtgericht zorgaanbod. Buurtbewoners die de huidige site als parkeerplaats gebruiken kunnen reeds vanaf 2022 gebruik maken van een nieuwe buurtparking ter hoogte van de Baanveldstraat-Hombeekseweg. Met deze buurtparking, die een 45-tal parkeerplaatsen zal bevatten, komt het lokaal bestuur alvast tegemoet aan de huidige parkeerdruk in de buurt.

 

De nieuwe sociale campus komt op de site van het huidige OCMW-gebouw. De bestaande gebouwen worden afgebroken, waarmee we ook een belangrijke stap zetten naar een asbestvrije gemeentelijke infrastructuur. Maar wat komt er dan allemaal in de plaats? Het huidige dienstenaanbod van het Sociaal Huis blijft natuurlijk behouden en wordt verder uitgebreid op de nieuwe campus. Er worden ook betaalbare assistentiewoningen gebouwd, waarmee we een antwoord willen bieden op de toenemende vergrijzing. Daarnaast zal er binnen de sociale campus ook ruimte zijn voor het jonge gezin: het Lokaal Loket Kinderopvang, het Huis van het Kind en het consultatiebureau van Kind en Gezin zullen allemaal een plek krijgen op de nieuwe campus. Kortom, het lokaal bestuur zet  in op een laagdrempelig dienstenaanbod op maat van elke Kapellenaar. De speeltuin en het skatepark krijgen ook een plekje op deze campus. Voor het skatepark blijven we een plek behouden op de campus, tot een betere locatie gevonden is. 

Voor de ontwikkeling van de sociale campus en de latere uitbating van het dienstencentrum en de assistentiewoningen richt het lokaal bestuur een welzijnsvereniging op samen met het Zorgbedrijf Vlaanderen. “Door de samenwerking met Zorgbedrijf Vlaanderen combineren we zorgexpertise en lokale verbondenheid op één sociale campus. Kleinschalig, laagdrempelig, buurtgericht, op maat en betaalbaar, zijn kernbegrippen verbonden aan het hulp- en woonaanbod dat we op deze sociale campus willen realiseren” zegt Ilse Rymenants, schepen voor sociaal beleid en senioren.

En nu?

Zorgbedrijf Vlaanderen krijgt nu een studieopdracht en doet een voorstel over de ontwikkeling van de sociale campus. Daarbij wordt steeds bekeken hoe de campus kan ontwikkeld worden met respect voor de buurt en met behoud van het huidige skatepark en de speeltuin. De eerste resultaten van deze studieopdracht worden voor de zomer van 2022 verwacht. Op dat ogenblik zal er een informatievergadering voor de buurt worden georganiseerd.

“De toekomstige welzijnsvereniging zal instaan voor de exploitatie van de assistentiewoningen. Hierdoor zullen de gevolgen van deze enorme investering op het meerjarenplan van het lokaal bestuur beperkt zijn, en is het totale project ook voor onze kleine gemeente realistisch en haalbaar. We onderzoeken bovendien of de assistentiewoningen ook met een koopformule kunnen worden aangeboden, naast de traditionele huurformule. Zo zoeken we mee naar woonformules die haalbaar zijn voor iedereen, want betaalbaar wonen is een enorme uitdaging geworden voor vele Kapellenaren” aldus Geert Van de Voorde, schepen voor financiën, openbare werken en wonen.