Extra naambordjes aan Trage Wegen

02 November 2021

Extra naambordjes aan Trage Wegen

optimale toegankelijkheid voor de fietsers en voetgangers

In 2018 stelde de gemeente een trage wegenplan op. Stap voor stap wordt dat plan nu uitgevoerd, in samenwerking met intercommunale Haviland. In dat plan beloofden we werk te maken van betere signalisatie van minder gekende trage wegen. Daarom worden in de komende weken 140 gele naambordjes geplaatst bij trage wegen, om ze nog herkenbaarder en zichtbaarder te maken voor alle Kapellenaren. 

 

In onze gemeente zijn al veel trage wegen aangeduid met duidelijke naambordjes, en zijn de meeste trage wegen ook al goed toegankelijk. Maar om ook de minder gekende trage wegen wat zichtbaarder en herkenbaarder te maken, worden er nu 140 extra gele naambordjes geplaatst. In de toekomst wordt ook een trage wegenkaart uitgebracht, om alle trage wegen duidelijk in kaart te brengen. 

In onze gemeente werkt ook een projectgroep aan trage wegen. Tegen 2025 wil die projectgroep nog heel wat nieuwe verbindingen realiseren, met een optimale toegankelijkheid voor de fietsers en voetgangers.

Schepen Hilde De Keersmaeker (N-VA), die bevoegd is voor Trage Wegen, zegt dat alle voorbereidende stappen hiervoor worden momenteel in orde gebracht, zodat we volgend jaar met de uitvoeringswerken kunnen starten. Het lokaal bestuur wil blijven investeren in een toegankelijk, fijnmazig netwerk van trage wegen. 

Onze trage wegen-mannen Ronan & Yves zijn alvast blij met de komst van deze gele naambordjes en kijken uit naar een mooie toekomst voor de Kapelse trage wegen!