Groen Kapelle-op-den-Bos vraagt een kordatere aanpak van zwerfvuil

07 November 2017

? ? ?

         

 

Onze gemeente ligt er met momenten vuil bij. 

Glasbollen waar van alles gedumpt wordt, hondendrollen op het voetpad, zakjes met huis- en tuinafval in de berm. Zwerfvuil is en blijft een probleem.

Het gemeentebestuur legt de verantwoordelijkheid volledig bij de inwoners van Kapelle-op-den-Bos.

Groen is er van overtuigd dat het maar over een minderheid van de Kapellenaars gaat die zich bezondigt aan het storten van zwerfvuil.

Maar diegenen die hardleers zijn, moeten beboet worden  Groen vraagt al geruime tijd om één of meerdere mobiele camera's aan te kopen. Het gemeentebestuur heeft nu offertes binnen maar weet geen raad met maatregelen in verband met de privacy.

Groens stelt voor dat het schepencollege zich bevraagt bij één van de vele gemeentes waar al jaren mobiele camera's zijn ingeschakeld. Camera's die daar hun nut al hebben bewezen!

Gelukkig is er een team vrijwilligers (oa Mooimakers) dat de zaken aanpakt en geregeld zwerfvuil ruimt. Bedankt daarvoor!

Het is vaak dweilen met de kraan open, zegt Wim Teughels,  Mooimaker van het eerste uur.  

Ondertussen zijn we met onze vrijwilligersploeg een goed team. Ons werk wordt gezien en geapprecieerd. Dat doet deugd. We doen onze opruimrondes zeer plichtsbewust. Ik kijk wel uit naar de dag dat het allemaal niet meer nodig is en Kapelle-op-den-Bos er eindelijk proper bij ligt en blijft bij liggen!