Heraanleg ‘vergeten’ fietspaden in Kuiermansstraat gepland in 2023

08 December 2020

Heraanleg ‘vergeten’ fietspaden in Kuiermansstraat gepland in 2023

In 2018 werd een groot deel van het fietspad in de Kuiermansstraat al vernieuwd. Het fietspad tussen de Huttekenstraat en Donkere Ham werd echter niet aangepakt, ondanks de slechte staat waarin het fietspad op dat moment verkeerde. De huidige meerderheid besliste om dit ‘vergeten’ fietspad mee te nemen in de planning rond de werken in de Molenstraat. Concreet wordt er 600 000 euro vrijgemaakt voor de heraanleg van het fietspad tussen de Huttekenstraat en Donkere Ham (zie afbeelding). De werken staan gepland in 2023.

In 2021 starten de werken in de Molenstraat in Nieuwenrode. Dit investeringsproject omvat o.a. de heraanleg van het fietspad langs de Molenstraat en vernieuwing van de rioleringen. De geplande werken aan de Molenstraat liepen oorspronkelijk maar tot aan Donkere Ham, waardoor het stuk fietspad tussen de Huttekenstraat en Donkere Ham niet vernieuwd zou worden. De huidige meerderheid (Groen & N-VA) nam dit ‘vergeten’ fietspad mee op in de meerjarenplanning. Aansluitend op de werken in de Molenstraat, zal ook dit fietspad vernieuwd worden. De kostprijs van deze vernieuwing wordt geraamd op 600 000 euro.

Om een aangenaam en veilig fietspad te creëren, zal de rijweg deels worden versmald. De uitvoering van deze werken aan het fietspad tussen Huttekenstraat en Donkere Ham staan voorlopig gepland in 2023.

Op deze manier wordt een volledig nieuw fietspad gerealiseerd tussen het centrum van Nieuwenrode en het centrum van Kapelle-op-den-Bos. Een nieuwe fietsverbinding waar we nu al naar uitkijken!