Het klimaatpact in onze gemeente

12 Maart 2023

Het klimaatpact in onze gemeente

Onze gemeente ondertekende het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0, waarbij we een partnerschap aangaan met de Vlaamse Regering. Om de doelstellingen in dit pact te behalen, is er nog werk aan de winkel. Ontdek wat jij kan doen om ons te helpen die doelstellingen te behalen!

9610 bomen extra

Om het pact te realiseren moeten we tegen 2030 één boom extra per inwoner aanplanten in onze gemeente. Daarom kiezen we als lokaal bestuur er steeds voor om bij herinrichtingen van het openbaar domein bomen aan te planten waar mogelijk. Maar ook jij kan ons helpen! Als je een boom plant in je (voor)tuin, zorg je mee voor meer verkoeling in de zomer en minder CO2 in de lucht.  Registreer je boom dan via de website www.groenblauwpeil.be of geef het door aan onze milieu-ambtenaar via [email protected]. Zo telt je boom ook mee voor het lokaal energie- en klimaatpact!

9500 m² ontharden

Tegen 2030 staat ook de ontharding van 9500 m² op de planning. In 2021 werd het kruispunt aan de Bormstraat en van Guchtstraat al vergroend, en ook de Echelputstraat werd recent deels onthard ter hoogte van de tunnel. Deze legislatuur staat ook nog de ontharding van de Vogeltjeswijk op de planning! Dit onthardingsproject wordt samen met een studiebureau én in overleg met de buurt uitgewerkt.

We nemen met onze gemeente ook deel aan het Vlaams Kampioenschap “tegelwippen”! Hierbij strijden gemeenten tegen elkaar om in 2023 zoveel mogelijk te ontharden. Help jij mee om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen? Je kan bijvoorbeeld een geveltuintje aanleggen of je voortuin ontharden. Registreer je ontharding via www.vk-tegelwippen.be en help ons zo de titel binnen te halen!

Fietsen voor het klimaat

Natuurlijk houdt het energie- en klimaatpact meer in dan enkel bomen aanplanten en ontharden.

Zo moeten we ook op vlak van mobiliteit wat inspanningen doen. We moeten proberen onze auto wat meer aan de kant te laten staan, en wat vaker op de fiets te springen. Daarom zetten we met het lokaal bestuur steeds in op de aanleg en renovatie van veilige fietspaden. Denk bijvoorbeeld aan de heraanleg van het fietspad in de Molenstraat en de Kuiermanstraat, of aan de aanleg van het vrijliggend fietspad in de Oudemanstraat. Binnenkort zetten we in onze gemeente ook in op deelmobiliteit.

Wij zetten alles op alles om het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 te realiseren.

Iedere beslissing die we in de toekomst nog nemen, zullen we eerst moeten toetsen aan de doelstellingen van het lokaal energie- en klimaatpact. Daarom hopen we ook dat alle gemeenteraadsleden van de verschillende politieke partijen inzien dat we dringend actie moeten ondernemen en dat ook zij de beslissingen zullen steunen die noodzakelijk zijn om onze gemeente klaar te maken voor de klimaatverandering.

Wij zetten dus alles op alles om het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 te realiseren. In sommige Vlaamse steden en gemeenten werden in vorige legislaturen al stappen ondernomen door het lokaal bestuur om hun gemeente klaar te maken voor de klimaattransitie. Wij moeten noodgedwongen een inhaalmanoeuvre doen met het huidige bestuur.