Beleidsnota 2019-2025

Benieuwd naar het vernieuwende bestuursakkoord van Groen en NV-A? 

Op woensdag 13 februari wordt dit akkoord voorgesteld in het gemeentehuis. 

Hier kan u alvast het bestuursakkoord een eerste keer lezen!