Kapelse oppositie uit protest niet naar gemeenteraad

23 December 2017

  N-VA en Groen willen met hun afwezigheid op de gemeenteraad van 22 december 2017 een duidelijk signaal geven aan de meerderheidspartijen: geef ons het moderne, sterke en transparante beleid waar u over spreekt maar niet realiseert. De voltallige oppositie beslist, na gezamenlijk overleg, om de gemeenteraad van 22 december 2017 niet bij te wonen.

Daarmee wil ze protesteren tegen de manier waarop de meerderheidspartijen een niet transparant beleid voeren. Op de raadszittingen krijgen de oppositieleden weinig ruimte tot discussie en vergaderdata worden eenzijdig beslist zonder rekening te houden met de agenda van de oppositie (10 van de 21 gemeenteraadsleden).

Na jaren aandringen beloofde de meerderheid in 2016 om niet meer te vergaderen op de laatste dag voor de kerstvakantie. Oudercontacten en vakantieregelingen zorgen immers voor afwezigheden bij oppositie. Dit geeft de meerderheid vrij spel.
Met het argument dat de administratie tijd nodig heeft om de gemeenteraad voor te bereiden, wordt onze vraag om de raad 1 ( één !!) dag vroeger te organiseren, van tafel geveegd.
Een zwak excuus vindt de oppositie. Want alle voorbereidende dossiers moeten ten minste tien dagen voor de gemeenteraad klaar liggen. Een dag opschuiven kon dus perfect!

De oppositie wenst voor 2018 een open en transparant beleid voor Kapelle-op-den-Bos.