Op weg naar een multifunctioneel complex op de site Hoogveld

15 December 2021

Op weg naar een multifunctioneel complex op de site Hoogveld

Wanneer alle functies uiteindelijk gerealiseerd zijn, zal iedere Kapellenaar met plezier afzakken naar het Hoogveld.

De inwoners van Kapelle-op-den-Bos zijn al lang vragende partij voor een multifunctioneel complex, waar culturele en sportieve activiteiten kunnen doorgaan en de jeugd weer een plek vindt om te fuiven. Het lokaal bestuur (Groen & N-VA) start nu met de uitwerking van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Hoogveld, dat de bouw van een multifunctioneel complex op deze site in de toekomst mogelijk moet maken.

 

“Het afgelopen jaar is er heel wat voorbereidend onderzoek gebeurd rond de haalbaarheid en de uitvoering van de bouw van een multifunctioneel complex op het Hoogveld. Het was belangrijk om in deze fase de kostprijs voor het verwerven van de nodige gronden te kennen en een overzicht te maken van de functies die we op lange termijn op deze site zien”, aldus burgemeester Renaat Huysmans.

Deze oefening leerde ons dat het herbestemmen van de gronden op het Hoogveld, om onze plannen mogelijk te maken, een stevige hap uit het gemeentelijk budget neemt. Daarom zal de realisatie van het project over verschillende legislaturen gespreid worden.

Wanneer alle functies uiteindelijk gerealiseerd zijn, zal iedere Kapellenaar met plezier afzakken naar het Hoogveld. Denk maar aan een fuifzaal/cultuurzaal, een skatepark, een sporthal, een horecazaak, een parking en een bospark met speelterrein en wandelwegen. Toch zal de site ook haar groen en landelijk karakter behouden. Ook voor de agrarische activiteit die vandaag aanwezig is, is er ruimte voorzien. De beekvallei in dit gebied wordt natuurlijk ook behouden, want dit is niet alleen waardevol qua natuur, het is ook een buffer tegen overstromingen.

Samen met het studiebureau zullen we nagaan waar en hoeveel van het woonuitbreidingsgebied (de huidige functie van een groot deel van de site) al dan niet kan behouden worden, voor de toekomstige ontwikkeling van wonen en infrastructuur. “Zo zien we op lange termijn ook de gemeenteschool De Kei en de gemeentelijke bibliotheek hun plaats hebben bij dit project”, vervolgt burgemeester Renaat Huysmans. “Uiteraard zullen we ten gepaste tijde terugkoppelen naar de inwoners en een participatieronde organiseren.”

De bouw van een multifunctioneel complex, met behoud van de groene omgeving, is natuurlijk een zeer ambitieus project waar een stevig kostenplaatje aan vast hangt. Toch durven we hier onze schouders onder te zetten, omdat we hiermee op termijn een nieuw en noodzakelijk aanbod kunnen creëren in onze gemeente. 

“Met dit project op het Hoogveld timmeren we verder aan het toekomstbeeld van onze gemeente: een leefbaar, groen en bruisend Kapelle-op-den-Bos. Ook als kleine gemeente moeten we aantrekkelijk blijven voor deze en voor volgende generaties. Om dit project te kunnen realiseren, wordt het gespreid over verschillende legislaturen”, besluit schepen Ilse Rymenants.