Oude politiek:doodsteek voor nieuwe ideeën

05 Maart 2017

De Mechelseweg in Kapelle-op-den-Bos Oost schreeuwt om een effectieve en duurzame oplossing voor de aanhoudende mobiliteitsproblemen en verkeersonveiligheid. Begin februari 2017 werden de 'varkensruggen' in de Kapellebaan weggehaald na een verkeersconflict. Deze werden door de stad Mechelen vervangen door groen/witte paaltjes.

In dit gedeelte van de Mechelseweg zorgen de vele geparkeerde auto's ervoor dat er geen ruimte is voor tegenliggende auto's om elkaar te kruisen.


De paaltjes hebben de straat niet breder gemaakt en de ruimte voor de fietsers niet vergroot. Bijgevolg is het probleem, dat sterk bij de omwonenden leeft, niet opgelost. 
Twee weken later? en er zijn al paaltjes omvergereden.


De rest van de Mechelseweg Oost kampt met dezelfde problemen. In de schoolomgeving moeten de fietsers zich al slalommend een weg banen tussen de rijdende en stilstaande (wachtende) auto's. Alsof dit nog niet gevaarlijk genoeg is, moeten fietsers en voetgangers dubbel voorzichtig zijn doordat uitwijkende auto's zelfs frequent op het voetpad rijden!


De situatie in de Mechelseweg is alom gekend. Groen Kapelle-op-den-Bos vroeg dan ook op de gemeenteraad van maandag 27 februari 2017 aan het college van burgemeester en schepenen naar een plan van aanpak.  Verder dan een proefopstelling waarbij blokken het verkeer moeten afremmen geraken we niet.


Groen deed het voorstel om samen met mobiliteits- en verkeersdeskundigen, de stad Mechelen en de buurtbewoners te komen tot een grondige studie naar effectieve en duurzame oplossingen. Maar naar deze transparante en beleidsmatige aanpak had de meerderheid geen oor. 


Ilse Rymenants (gemeenteraadslid)
Yves Rousseaux (gemeenteraadslid)