De plannen, dromen en ambities van onze 3 mandatarissen

19 Februari 2019

De plannen, dromen en ambities van onze 3 mandatarissen

2019 wordt een jaar vol nieuwe uitdagingen voor onze drie Groene verkozenen. Ilse, Bruno en Lise staan te popelen om het beste van zichzelf te geven voor onze gemeente! Lees hier het volledige interview uit onze "Hier", met de drie nieuwe mandatarissen, over hun plannen, dromen en ambities...

Een opwarmertje: wat zijn jullie goede voornemens voor het jaar 2019?

Lise: Plasticvrij proberen te leven! Leren genieten van kleine dingen, niets vanzelfsprekend nemen,…

Bruno: Steeds veel gezond verstand gebruiken.

Ilse: Het blijft een uitdaging om een balans te vinden tussen werk, gezin en de politiek. Ik doe mijn werk graag en politiek blijft een passie, maar er blijft vaak weinig tijd over voor andere dingen die ik ook graag doe… Mijn voornemen is dus om die balans proberen te bewaren!

Bruno: Die balans proberen vinden is inderdaad moeilijk. De nood om er eens tussenuit te zijn heb ik ook gevoeld de laatste maanden. Op tijd er eens op uit trekken, dat neem ik mij ook voor in 2019!

Ilse: De kunst is om periodiek een politiekvrij (of werkvrij) hoofd te hebben!

Ilse, al 18 jaar ben je actief in de politiek: heb je de politiek zien veranderen in die 18 jaar?

Ilse: Tijdens die 18 jaar heb ik gemerkt dat de politiek steeds verder weg van de mensen is gaan staan. In de toekomst wil ik de mensen dan ook terug aanspreken en durven de discussie aan te gaan met hen. De gemeente is te veel gaan stilstaan, terwijl maatschappelijke evolutie razendsnel gaat. Daar heeft onze gemeente nooit op ingespeeld, denk maar aan de digitalisering. Daar zijn wij met onze gemeente nog steeds één van de slechtste leerlingen van de klas.  

Vroeger werd de politiek ook aan de toog gemaakt. Dat beeld bestaat nog steeds, maar ondertussen is de politiek geprofessionaliseerd. Natuurlijk is het nog steeds belangrijk om eens aan die toog te gaan hangen, en luisteren wat de mensen bezighoudt, om naar vieringen te gaan,… Maar dat volstaat niet meer, politiekers moeten zelf ook professioneler gaan werken.  Vandaag kunnen (en willen) we niet meer aan politiek doen door met één iemand in gesprek te gaan, maar met veel mensen in gesprek te gaan en door vele dossiers naast elkaar te leggen.

In die 18 jaar ben ik natuurlijk ook zelf veranderd! Toen ik begon, vond ik de politiek zo’n onrechtvaardig orgaan. Vandaag kan ik het onderscheid maken tussen twee delen in de politiek: enerzijds het beleid en de mensen, anderzijds het theatrale van de politiek. Dat theatrale element willen wij net doorboren. Samenwerken is zo belangrijk. Het is niet omdat je op pakweg CD&V stemt, dat je niet in gesprek mag gaan met Groen, NV-A,… Ik vind het maar de logica zelve dat we naar iedereen zijn mening luisteren en daar proberen rekening mee te houden. Misschien ben ik wat naïef, maar dan toch bewust naïef!

Lise: Naïef zijn hoeft niet altijd slecht te zijn!  

Lise & Bruno, wat denken jullie dat je te wachten staat, de komende 6 jaar?

Lise: De komende zes jaar zullen voor mij vooral een intense leerschool worden. Ik hoop de brug tussen politiek en jeugd kleiner te kunnen maken, politiek weer wat toegankelijker te maken. Lokale politiek kan ook leuk zijn! Ik hoop ook dat we de komende 6 jaar veel open en opbouwende discussies zullen kunnen voeren. Het is ook belangrijk dat je jezelf in vraag durft te stellen en durft toegeven dat je in fout bent gegaan. Tijdens de komende zes jaar zal ik dan ook goed luisteren naar kritiek van andere partijen.

Bruno: Net zoals Lise, hoop ik de politiek in een andere richting te kunnen uitsturen de komende zes jaar. Weer menselijker maken, dichter bij de inwoner brengen, iedereen meer betrokken maken. Een toekomstperspectief krijgen en jongeren weer in de politiek geïnteresseerd krijgen vind ik heel belangrijk voor de komende zes jaar. We kunnen iets leren van de jeugd!

Ilse & Bruno, wat zijn de belangrijkste actiepunten die jullie willen realiseren binnen jullie ambt?

Ilse: Ik wil ervoor zorgen dat het OCMW en de dienstverlening van het OCMW niet langer beschouwd worden als dienstverlening voor mensen die het niet breed hebben. Het moet een sociaal beleid worden waarbij sociale activiteiten worden georganiseerd en sociale dienstverlening in de buurt van de mensen wordt gebracht. Door buurtgericht te werken, kunnen we onze inwoners vertrouwd maken met de dienstverlening en verschillende activiteiten. Ook wil ik veel aandacht besteden aan vrijwilligerswerk en mantelzorg. We moeten het sociale plaatje veel ruimer gaan bekijken!  

De realiteit is dat het “sociale huis” in onze gemeente vandaag een website is. Dit moet veranderen! We moeten ervoor zorgen dat we ook meer aansluiten bij de noden en tendensen die er vandaag zijn. Waarom niet nadenken over latere openingsuren?

Kortom, ik wil ervoor zorgen dat het OCMW weer korter bij de mensen wordt gebracht, dichter bij álle inwoners van Kapelle-op-den-Bos, niet enkel de mensen met nijpende noden.

Bruno: Ik wil er voor zorgen dat er een duidelijk mobiliteitsplan komt, dat een duidelijke structuur vastlegt, voor volgende jaren waarop je alles kan aftoetsen. Dit plan zou er heel snel moeten komen, zodat ook andere beleidsdomeinen kunnen meewerken en zich hierop afstemmen. Tijdens mijn ambt wil ik ook de jeugd meer betrekken in de politiek!

Lise, als jongere in de gemeenteraad, welke dossiers zal jij van nabij opvolgen?

Lise: Ik zie drie grote thema’s waarin ik mij graag wil vastbijten. Eerst en vooral wil ik natuurlijk de stem van de jeugd vertegenwoordigen, en nadenken hoe we hen meer kunnen betrekken. Ook de jongste inwoners van onze gemeente tellen!  Daarnaast wil ik mij ook graag verdiepen in mobiliteit. Ook dossiers rond openbare ruimte zal ik van nabij opvolgen. Ik ben opgegroeid in Nieuwenrode, een mooie troef van onze gemeente. Maar als ik de periode bekijk van mijn geboorte tot nu, is alles daar ondertussen volgebouwd… Ik wil ook nadenken over nieuwe woonvormen, de mindset die we in grote steden al zien, maar in dorpen nog niet. Hoe kunnen we die mindset veranderen bij onze inwoners?

Om af te sluiten, Ilse, welke goede raad geef je onze ‘groentjes’ mee?

Ilse: Keep calm! Jullie zullen waarschijnlijk wel eens opgejaagd worden door mensen, zowel op vergaderingen als daar buiten. Ze zullen je soms in een kotje plaatsen omdat “ge die van groen zijt”. Het is de kunst om  u daar van los te rukken, en te luisteren naar wat die persoon inhoudelijk vertelt. Als jullie dat kunnen doen, geraken jullie wel vooruit.

Het is ook belangrijk om te weten dat je niet op alles een antwoord moet kunnen geven! Jullie zijn die van Groen, maar ook maar een mens. Probeer ook niet wakker te liggen van de politiek.

Blijf steeds het positieve zien, een beetje (bewuste) naïviteit kan geen kwaad!