Renovatie van de BKO 't Klawieterke

13 Februari 2021

Renovatie van de BKO 't Klawieterke

De buitenschoolse kinderopvang (BKO) ’t Klawieterke in Ramsdonk krijgt een grondige opknapbeurt. De start van de werken is gepland eind 2021 – begin 2022. Iedere weekdag kunnen hier 42 kinderen in de voor- en naschoolse opvang terecht, en op woensdagnamiddag en vakantiedagen worden zelfs tot 56 kinderen opgevangen. Om al deze kinderen in een goede en veilige infrastructuur te kunnen onthalen, dringt een grondige renovatie van ’t Klawieterke zich op.

De ramen en verwarming in de BKO voldeden niet meer aan de huidige normen en moesten ook al enkele keren hersteld worden. Dit was de aanleiding om te gaan voor een grondige renovatie van de BKO, waarbij aandacht wordt besteed aan het welzijn van de kinderen én het personeel.

De toiletten worden verplaatst zodat ze meer aansluiten bij de andere ruimtes en de begeleiders meer overzicht kunnen houden. Vandaag liggen de toiletten afgelegen van de overige ruimtes, waardoor het moeilijker is voor de begeleiders om een oogje in het zeil te kunnen houden. De gangen van de BKO worden opgefrist door te werken met ingebouwde kasten voor extra bergruimte en door de ramen te verlagen. De grotere ramen zorgen voor meer licht en overzicht en kunnen ook gebruikt worden als gezellig zithoekje. Bovendien worden er aparte gangen voor het personeel voorzien, zodat de ruimtes voor het personeel en de kinderen gescheiden worden.

De turnzaal van de BKO wordt met een aparte opslagruimte uitgerust, waar het materiaal van de turnzaal kan worden gestockeerd. Zo kan de ruimte van de turnzaal maximaal benut worden en kan ze ook als polyvalente ruimte gebruikt worden. Er zal ook onderzocht worden of en hoe de renovatie van de BKO in de toekomst kan bijdragen tot de buurtwerking en het verenigingsleven. Ook voor het buitenspeelgoed wordt zo’n bergruimte voorzien. De keuken van de BKO biedt nu maar plaats voor 25 kinderen. Om het overzicht over alle kinderen te kunnen bewaren, wordt de keuken nu één grote ruimte waar 56 kinderen tegelijk kunnen eten. Buiten wordt er over de volledige breedte van het dak een luifel geplaatst waardoor in de zomer de warmte kan worden buitengehouden. Tegelijkertijd kan deze luifel dienst doen als overdekte speelplaats.

Voor het personeel wordt nu ook een aparte personeelsruimte en apart sanitair voorzien. Ook voor de leidinggevende komt er een apart bureel, waar ze gesprekken met personeel of ouders kan voeren. Tot slot komt er ook nog een fietsenstalling.

Kortom, met deze renovatie werd gekozen voor meer overzicht voor de begeleiders, waardoor meteen ook meer veiligheid gecreëerd wordt. Er wordt ook ingezet op het comfort en welzijn van de kinderen én het personeel. Bovendien wordt de BKO toegankelijker zowel voor kinderen, voor ouders, als voor de buurt dankzij de grotere ramen en nieuwe toegangen. De renovatiewerken zouden - als alles goed gaat - nog dit najaar (2021) of begin 2022 starten. Samen met de architect, de technische dienst en de dienst vrije tijd wordt gekeken hoe de werking van de BKO kan worden verder gezet tijdens de werken.