Renovatie van de buitenschoolse kinderopvang is gestart!

14 Maart 2023

Renovatie van de buitenschoolse kinderopvang is gestart!

Op 10 januari 2023 zijn de afbraakwerken aan de buitenschoolse kinderopvang (BKO) van start gegaan. De afbraakwerken zijn slechts het begin van een groots renovatieproject voor de ganse BKO. Op 1 september 2023 hopen we de vernieuwde lokalen terug in gebruik te kunnen nemen. Al is het ook in dit project duimen dat de onstabiele grondstoffenmarkt geen roet in het eten gooit.

Met de renovatie van de BKO investeren we in een grotere refter, vernieuwd sanitair en een betere opdeling van de leefruimtes en de administratie.

Ondertussen gaat de werking van de buitenschoolse kinderopvang door in het Graantje in Nieuwenrode. We willen het team van de BKO bedanken omdat ze zich zo snel hebben aangepast aan hun tijdelijke werkomgeving en de kinderen ook daar een kwalitatieve opvang kunnen bieden. Ook de ouders, de directies en leerkrachten van de scholen willen we bedanken voor de constructieve samenwerking tijdens dit project.

We kijken er al naar uit om jullie te ontvangen in de vernieuwde BKO!

Na de renovatie van het gebouw, staat ook nog de ontharding van de voor- en achtertuin van de BKO op de planning. Zo zullen de kinderen in de toekomst kunnen genieten van een groenere en meer avontuurlijke buitenomgeving. We kijken er al naar uit om jullie te ontvangen in de vernieuwde BKO!