Verbeterde dienstverlening biedt garanties voor cliënten en personeel

02 December 2019

Het Vast Bureau maakte afgelopen dinsdag de intentie bekend om de gemeentelijke poetsdienst over te dragen aan een externe speler. De privatisering is noodzakelijk om een goede dienstverlening aan de inwoners van Kapelle-op-den-Bos te kunnen blijven garanderen. Het nijpende personeelstekort bij de poetsdienst zorgt er vandaag voor dat sommige zorgbehoevende cliënten slechts één keer per maand een poetshulp over de vloer krijgen. Een hervorming van de poetsdienst is dan ook een noodzakelijke beslissing.

De personeelsleden van de poetsdienst werden dinsdag door het Vast bureau ingelicht. “Een nieuwe aanpak is onafwendbaar om onze poetsvrouwen een toekomst te bieden en de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren”, zegt burgemeester Renaat Huysmans.

Personeelstekort

Vandaag is de vraag naar poetshulp in onze gemeente groter dan het aanbod. Daardoor krijgen sommige cliënten slechts één keer om de 4 of 6 weken een poetshulp over de vloer. Deze situatie is niet langer houdbaar, ook niet voor ons poetspersoneel. Verwoede pogingen om extra personeel in dienst te nemen leverden geen resultaat op. Het personeelstekort op de poetsdienst wordt steeds nijpender, waardoor de werkdruk op het huidige personeel steeds verhoogt. Ons cliënteel zoekt reeds zelf naar alternatieve oplossingen bij private aanbieders van poetshulp.

Tewerkstelling gegarandeerd

Zowel de continuïteit van de dienstverlening als de tewerkstelling blijven gegarandeerd. Onze inwoners blijven poetshulp aan huis krijgen. De zoektocht naar een partner met een duurzame oplossing wordt opgestart. Ook de bezorgdheid over eventuele prijsstijgingen is onterecht: de prijzen zullen voor minstens 80 procent van het cliënteel verlagen.

Warme maaltijden en klusjes aan huis

Vandaag bestellen gemiddeld 25 inwoners een warme maaltijd. Op dit vlak is de markt geëvolueerd, en stellen we vast dat velen zijn overgestapt naar een traiteur. Daar is de keuze veel ruimer voor eenzelfde of lagere prijs en kunnen maaltijden ook in het weekend gebracht worden. Tegen juni 2020 zal het sociaal huis de gebruikers begeleiden naar aanbieders van maaltijden. 

Voor klusjes aan huis zoeken we een oplossing op korte termijn. Ook hier geraakte onze vacature niet ingevuld.  

Geen besparingsmaatregel

Het bestuur wil benadrukken dat het hier niet om besparingsmaatregelen gaat. "Deze hervormingen komen voort uit de gedeelde zorg om een goede dienstverlening op langere termijn te kunnen waarborgen", verklaart schepen Ilse Rymenants. 
Het bestuur zal het vrijgekomen budget herinvesteren in welzijn en buurtgerichte zorg die aansluit op de maatschappelijke tendens om zorg kort bij huis aan te bieden. Zo wensen we de komende jaren verschillende buurthuizen op te richten die een brede waaier aan activiteiten voor al onze inwoners aanbieden.