Versnelling hoger voor een veilige fietsgemeente

01 December 2016

Versnelling hoger voor een veilige fietsgemeente

Fietsersbond : Kwaliteit fietspaden blijft ondermaats!

De Fietsersbondafdeling Kapelle-Londerzeel, heeft een onderzoek gedaan van de fietspaden in onze gemeente. Groen legde de resultaten van deze studie naast de eigen inventarissen van 2000 en 2011. 

Wat blijkt? De kwaliteit van de fietspaden blijft ondermaats. 

Het is tijd om een versnelling hoger te schakelen en werk te maken van een veilige fietsgemeente.

Twee derde van alle fietspaden blijkt in slechte staat te zijn. Putten, bulten en overwoekering door planten zijn slechts enkele van de vele hindernissen voor het rijcomfort. 

Meermaals kom je als fietser een (verkeers)paaltje tegen, een verkeerd geparkeerde auto of een verhoogde straatberm. 

Soms is het zelfs niet duidelijk of je op een fiets- of voetpad rijdt. Het zou al een heel eind vooruit helpen moest er enige uniformiteit zijn in de aanleg van de fietspaden. Zowel naar kleur, breedte als materiaal zijn er grote verschillen bij gelijkaardige situaties.


PRIORITIEIT
Deze en andere toelichtingen bij de fietsvoorzieningen in onze gemeente vind je op de website van de Fietsersbond. De prioriteitenlijst geeft een overzicht van de noodzakelijke grote en minder grote infrastructurele aanpassingen of verduidelijkingen. 

Die kosten ongetwijfeld geld. Maar Groen blijft ervan overtuigd dat de meerderheidspartijen, naast de geplande werken in de Londerzeelseweg, Kuiermansstraat en Molenstraat, hieraan prioriteit moeten geven.

Onze felicitaties aan de Fietsersbond voor het mooie werkstuk.

Zie www.fietsersbond.be voor meer informatie en het fietspadenrapport.

Link naar rapport : Fietspadenrapport Kapelle-op-den-Bos - 2016