Vreugde voor nieuw fietspad van korte duur...

11 Juli 2017

?   Groen is blij met investeringen in volwaardige voet- en fietspaden. Maar wat de heraanleg van de fietspaden in de Londerzeelseweg betreft is die vreugde van korte duur!

De Londerzeelseweg maakt de verbinding tussen Mechelen en Londerzeel. Dit brengt grote verkeerspieken met zich mee in de spits. De geplande wegversmallingen zullen een vlotte ontsluiting van Kapelle-op-den-Bos onmogelijk maken en de zachte weggebruiker onvoldoende beschermen, zegt Groen.

Daarnaast is de communicatie over het dossier té laat, té vaag en zonder te luisteren!

Handelszaken hebben zich niet kunnen voorbereiden op één jaar werken in hun straat. In augustus worden de eerste hindernissen verwacht en de handelaars zijn nog niet op de hoogte van omleidingen naar hun zaak.
 
Het dossier voor de heraanleg van de fietspaden en de rioleringswerken in de Londerzeelseweg is grondig uitgewerkt. De afmetingen van het fietsvademecum worden gerespecteerd met zorg voor de zwakke weggebruiker. Maar het dossier is niet op maat van de Londerzeelseweg. De Londerzeelseweg is dé ontsluitingsweg van Mechelen naar Londerzeel. De brede fietspaden maken de weg aanzienlijk smaller. Op enkele plaatsen zal het zelfs niet mogelijk zijn dat bussen of vrachtwagens elkaar passeren. De grote verkeerspieken tot meer dan duizend voertuigen (auto's vrachtwagens en bussen) per dag vragen om een grondige mobiliteits- en omgevingsstudie. En die laatste zijn er niet! Groen vreest voor lange wachtrijen en voor conflicten waarbij gemotoriseerd verkeer op het fietspad gaat rijden. Zeker in combinatie met geparkeerde auto's. Het beoogde effect voor de zwakke weggebruiker is daarmee van de kaart geveegd. De situatie Mechelseweg Oost herhaalt zich.
Voor straten waar je niet vlot kan rijden worden alternatieven gezocht. Geen enkele straat in Kapelle-den-bos is klaar voor dit verkeer! En geen enkele handelaar is voorbereid op een jaar omleiding, zonder inspraak en voldoende informatie. Eén ding is duidelijk: de handelszaken blijven bereikbaar en klaar om iedereen van dienst te zijn!
 

Groen Kapelle-op-den-Bos
Ilse Rymenants (gemeenteraadslid)
Yves Rousseaux (gemeenteraadslid)
http://groenkapelleopdenbos.be