We creëren kansen en bouwen bruggen

12 Maart 2023

We creëren kansen en bouwen bruggen

Vroeger was sociale hulpverlening enkel een zaak van het OCMW. Vandaag worden alle diensten van het lokaal bestuur betrokken in het realiseren van een sociaal kansenbeleid. Benieuwd wat er allemaal gebeurt om onze inwoners alle kansen te geven die ze verdienen? Lees dan snel verder!

We willen kansen creëren van jongs af aan, en het Huis van het Kind speelt daarin een cruciale rol. Het Huis van het Kind  is een samenwerkingsverband van lokale partners, zoals bv. Kind & Gezin, voor  alles rond opvoeden en opgroeien. Het richt zich tot alle gezinnen, (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren. Bij het Huis van het Kind is er ook extra  aandacht voor kwetsbare gezinnen. Er worden heel wat projecten en acties op touw gezet: de luierbank, Peuter op Stap, Warme William, het lokaal loket kinderopvang, de eerstelijnspsycholoog, het Mamadepot, en nog zoveel meer.

Bruggen bouwen

Sinds januari 2023 heeft Kapelle-op-den-Bos een brugfiguur. Een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis bouwt een brug tussen het Huis van het Kind, het Sociaal Huis en de kleuter- en lagere scholen van onze gemeente door elke donderdag in een andere kleuter- en lagere school een zitdag te houden. Op die manier wil het lokaal bestuur dichter bij de kinderen en gezinnen staan, hun noden kennen en meezoeken naar het juiste hulpaanbod.

We komen ook in jouw buurt

Buurtwerking of buurtgerichte zorg is een absolute prioriteit voor dit bestuur. Het lokaal bestuur haalde een subsidie binnen van de Vlaamse Overheid voor het project ‘Oxdonk aan Zet’. Oxdonk is de enige deelgemeente zonder handelszaken, openbaar vervoer of gemeentelijke infrastructuur. Daarnaast is er veel diversiteit en zijn er de laatste jaren veel nieuwe inwoners. Het unieke karakter van Oxdonk zorgde ervoor dat we de subsidie konden binnenhalen, om in Oxdonk weer meer ontmoeting en zorg te proberen creëren. Een werkgroep van geëngageerde Oxdonkenaren ging aan de slag om de buurt weer te verbinden en zorg dichterbij te brengen. De werkgroep leverde alvast fantastisch werk met de organisatie van het buurtfeest in december 2022. Het project loopt nog tot midden 2024, daarna zijn de Oxdonkenaren helemaal klaar om alleen verder te gaan.

We gaan volop voor die buurtwerking, want werken in buurten brengt mensen samen en haalt hen uit hun isolement

Buurtwerking is natuurlijk meer dan Oxdonk aan Zet. Het afgelopen jaar werden heel wat initiatieven in de verschillende deelgemeenten opgestart. Op iedere derde zondag van de maand gaat het café van de Oude Pastorie in Nieuwenrode weer open. De verveel-je-nietjes worden afwisselend in Nieuwenrode, Ramsdonk, Kapelle-centrum en Kapelle-Oost georganiseerd, net zoals de Nieuwjaarsdrink Kapelle Klinkt. Daarnaast zitten er nog heel wat plannen in de pijplijn, zoals het Mamadepot, de tweedehandswinkel of buurtrestaurants. Door in te zetten op buurtwerking, proberen we mensen weer samen te brengen, hen uit hun isolement te halen en de drempel te verlagen om deel te nemen.