Goed in je vel

31 Oktober 2021

Goed in je vel

Met verschillende projecten en activiteiten wil schepen Ilse Rymenants ervoor zorgen dat jongeren en kinderen zich goed in hun vel voelen en sterker in hun schoenen staan. Warme William gaat langs in de lagere scholen, Radio Cava houdt halt in onze gemeente, met Lokale Helden krijgen jongeren een podiumkans en er worden allerlei vormingen georganiseerd rond mentaal welzijn. We willen jongeren de kans geven om hun eigen stempel te drukken op activiteiten waarvan zij gelukkig worden.

In september ging Warme William, die grote blauwe beer, langs bij alle lagere scholen in de gemeente. Met de hulp van lespakketten wordt uitgelegd wat Warme William kan betekenen voor de kinderen. Een Warme William is iemand die écht naar je luistert, en dat kan veel betekenen voor jongeren die zich even niet goed in hun vel voelen. Je kon het interview met Wim Dufraing, peter van Warme William, al lezen in het infokanaal. Binnenkort kan je dit interview ook als podcast beluisteren!

Muziek, sport en creativiteit als bindmiddel

Daarnaast willen we met een hele reeks bestaande en nieuwe activiteiten de jongeren in onze gemeente bereiken. Daarvoor zetten we in op muziek, sport en ontmoeting. Zo geven we bijvoorbeeld met Lokale Helden een podiumkans aan lokaal talent. Er wordt een publieksprijs en juryprijs uitgereikt en de winnaars van deze prijzen krijgen opnieuw speelkansen in onze gemeente. Er zal ook een wedstrijd georganiseerd worden voor kinderen en jongeren tot 21 jaar om een affiche te ontwerpen voor Lokale Helden. Ook sport is een belangrijk thema voor jongeren. Net zoals andere jaren worden verschillende voordeeltarieven aangeboden voor naschoolse sport. Dit jaar zullen we ook voor het eerst een skate initiatie geven! Met al deze activiteiten hopen we jongeren te verbinden en te versterken. Jongeren krijgen daarnaast de ruimte om een eigen programma uit te werken. Zo willen we de jongeren opnieuw meer verbinden met de gemeentelijke diensten en met elkaar.

Al beseffen we dat ook vormingen vandaag noodzakelijk zijn voor ouders, verenigingen en organisaties. Zo komen er o.a. vormingen rond zelfvertrouwen, assertiviteit of het verdriet van kinderen bij een scheiding. Met deze vormingen willen we ouders beter informeren hoe ze bepaalde thema's moeten aanpakken.

Voor al deze activiteiten voorzien we een budget van 36 000 euro, waarvan 12 000 euro uit projectsubsidies komen en 6000 euro van Sport Vlaanderen komt.

Vanuit de eerstelijnszone wordt ook nog Radio Cava georganiseerd. Radio Cava strijkt binnenkort neer in onze gemeente en brengt radio voor en door jongeren in samenwerking met partners uit welzijn, media, cultuur, … . Jongeren, laat jullie horen!