Tijd voor lef en vernieuwing

11 November 2023

Tijd voor lef en vernieuwing

Op een regenachtige zondag in oktober gaan Ilse, Bruno & Hanne in gesprek met elkaar. Over politiek, over ons dorp, over onze ambities, en over de verkiezingen die alweer voor de deur lijken te staan. Voor het eerst in 25 jaar zal Groen Kapelle-op-den-Bos zonder ‘ons’ Ilse naar de verkiezingen trekken. Eén ding is zeker: we gaan haar missen!

Na 25 jaar afscheid nemen van de lokale politiek: dat kan niet eenvoudig zijn, Ilse. Net nu je schepen bent zou je denken dat je door wil gaan?

Ilse: Wanneer is het het juiste moment? Ik geloof dat het tijd is om plaats te maken voor nieuwe mensen en frisse ideeën.  Daarnaast wil ik er meer zijn voor mijn gezin en m’n omgeving. Ik werd dit jaar 50 en ik heb nog een hele bucketlist af te werken. Ik ben dankbaar voor de kansen die ik heb gehad van mensen in en buiten de politiek, maar nu is het tijd voor verandering.

Jij bent klaar voor verandering. Is de politiek dat ook?

Ilse: Wanneer je bedoelt of we met Groen klaar zijn voor verandering: zeker! De tandem Hanne en Bruno zorgt niet alleen voor verjonging en vernieuwing maar ook voor ervaring en toekomst.

En is de Kapellenaar klaar voor verandering?

Ilse: Mensen kiezen voor verandering omdat ze geloven in een betere toekomst, maar als die verandering concreet wordt en dichtbij komt, ervaren mensen vaak weerstand. De onzekerheid die samengaat met verandering, dat maakt mensen soms bang.

Hoe ga je dan om met die onzekerheid?

Ilse: Het is belangrijk dat alle politieke partijen streven naar eerlijke en opbouwende communicatie en het algemeen belang vooropstellen. Dit betekent het vermijden van politiek opportunisme. Er is lef nodig in de politiek.

De oude (vriendjes)politiek is niet meer van deze tijd?

Ilse: Juist. Een werkende politieker heeft vandaag weinig tijd om op café te zitten. Er zijn zoveel wettelijke verplichtingen en uitdagingen dat het echt beleidswerk is geworden. Ik ben daar blij om.

De kiezer is daar misschien minder blij mee?

Ilse: Het betekent dat we soms moeilijke beslissingen moeten nemen en prioriteiten moeten stellen. Maar ze zijn altijd in het belang van iedereen. Wanneer je putjes vult voor een individuele deur worden er geen nieuwe straten aangelegd. Ik herhaal, er is lef nodig in de politiek en geen opportunisme.

Bruno & Hanne, hebben jullie ook dat lef, dat vandaag nog meer nodig is de politiek dan voorheen?

Hanne: Wie in de politiek stapt, bekent kleur, en dat vraagt al best wat lef. Blijven vasthouden aan je principes, je idealen en je waarden eens je in de politiek zit, dat vraagt nog een extra portie lef.

Bruno: Er is inderdaad lef nodig om het politieke spel te overstijgen en de juiste afwegingen te maken voor een beleid dat iedereen in ons dorp ten goede komt. Vandaag, maar ook binnen 50 jaar.

"Onze groep heeft zoveel in beweging gezet voor onze gemeente."

In 2018 stapten jullie in de lokale politiek. Hoe hebben jullie de voorbije 5 jaar ervaren?

Bruno: Ik heb vooral geleerd dat er een verschil is tussen aan beleid doen en aan politiek doen. Vijf jaar geleden ben ik in de politiek gestapt om mee een weg te kunnen uitstippelen voor de toekomst van onze gemeente. Het waren leerrijke jaren, waarin ik het voorrecht had om heel wat bij te leren van andere experten, bijvoorbeeld op mobiliteitscongressen. We moeten nu de nodige projecten in gang zetten, zodat het ook in de toekomst aangenaam (samen) leven is in ons dorp. We moeten vooruit durven kijken. Er ligt het komende jaar nog wat werk op de plank!

Hanne: In één woord: druk! Terwijl Bruno en Ilse volop op de voorgrond traden als schepen, was ik vooral actief achter de schermen.  In januari 2022 nam ik het stokje over van Yves (Rousseaux) als gemeente-raadslid. Ondanks de overvolle agenda die een politiek engagement met zich meebrengt, doe ik het nog steeds met veel plezier. Dat is vooral te danken aan het fijne groepje mensen dat Groen KodB draaiende houdt: we vertrouwen elkaar, we steunen elkaar en we zijn stuk voor stuk harde werkers. Onze groep heeft zoveel in beweging gezet voor onze gemeente. Zoals Bruno zegt: wij moeten en durven vooruit kijken, waar anderen soms ijveren voor een status quo.

Goesting om jullie harde werk verder te zetten?

Bruno:  Ik vind het belangrijk te luisteren naar onze jongeren. Zij zijn bezorgd over de toekomst en dat mogen we niet negeren. Daarom is het ook logisch dat Hanne de lijst zal trekken voor de verkiezingen in 2024 en ze krijgt daarbij mijn onvoorwaardelijke steun. Zelf hoop ik mijn ervaring nog te kunnen inzetten om de ideeën van Groen verder in daden om te zetten. Zoals Ilse eerder al zei: we worden een mooie tandem!

Hanne: Ik zal in 2024 inderdaad met heel veel goesting onze lijst trekken. Toch blijft het vreemd om dit plekje over te nemen van Ilse, want ze staat voor mij gekend als de ‘leading lady’ van Groen in onze gemeente. Het zijn grote schoenen om te vullen, maar ik zal m’n uiterste best doen! Ik zou het dan ook niet willen doen zonder de steun en ervaring van Bruno op de tweede plek. En Ilse verdwijnt ook niet plots van de aardbol, we zullen steeds bij haar terecht kunnen voor steun en advies.

Tot slot: welke boodschap willen jullie nog meegeven aan de Kapellenaar?

Ilse: "Politiek is de kunst van het mogelijke." – zei Otto von Bismarck. Daarom is het belangrijk om niet alleen te vertellen wat je niet wil, maar vooral wat je wél wil als inwoner.

Hanne: Wees een beetje mild voor elkaar, voor je gemeente, en voor ons, de Kapellenaren die gek genoeg zijn om zich te engageren in de politiek. Laat je goed informeren het komende jaar, en vooral: trek naar de stembus in 2024!

Bruno: In ons klein dorp is het zalig om rond te fietsen en anderen bij het passeren een goeie morgen of goeiedag te wensen. Ik draag de woorden mee die mijn vader me naliet: “Wees goed voor elkaar”.