Groen en N-VA kiezen betaalbaar alternatief voor lokaal dienstencentrum

28 Mei 2019

Groen en N-VA kiezen betaalbaar alternatief voor lokaal dienstencentrum

De OCMW-raad buigt zich al meer dan 6 jaar over het dossier van het geplande lokaal dienstencentrum. Een project waarvoor de vorige meerderheid oorspronkelijk 1,2 miljoen euro had voorzien in de begroting (later 1,5 miljoen euro). Aanvankelijk was Groen dit dossier wel genegen. Vandaag is het echter, mede door de traagheid in dit dossier en het financiële nattevingerwerk uit het verleden, een onbetaalbaar project van 2,2 miljoen euro geworden voor onze gemeente. Dit zou andere, ook prioritaire, projecten hypothekeren. N-VA en Groen maken werk van een betaalbaar alternatief waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar diensten elkaar versterken. Het OCMW wordt verder ontwikkeld tot een echt sociaal huis voor elke Kapellenaar, met naast de sociale dienst tal van organisaties en activiteiten die de sociale cohesie versterken.  

De vorige meerderheid heeft een loopje genomen met de realiteit in dit dossier en de financiële waarheid erachter verdoezeld. Zo werden er essentiële kosten (o.a. toegangscontrole, omgevingsaanleg, meubilair,  …) uit het dossier gehaald om het betaalbaar te houden. De realiteit is dat deze kosten uiteindelijk toch door de gemeente betaald zouden moeten worden.

Daarnaast vullen de subsidies het gat van de investeringen niet. Integendeel, om de subsidies te verkrijgen, moet de gemeente investeringen doen die niet noodzakelijk zijn voor een goede werking (o.a. kapsalon, pedicure en badkamer). Ook het exploitatiebudget werd onrealistisch geraamd. Er werd 34.000 euro per jaar voorzien. Hiermee zouden we een halftijdse centrumbegeleider kunnen betalen, terwijl er maximale openingsuren moeten gepresteerd worden volgens het decreet van het lokaal dienstencentrum. Ook de kosten voor een poetsdienst, nutsvoorzieningen, onderhoudswerken, etc. werden niet meegenomen in dit exploitatiebudget. Dit zijn nochtans niet te onderschatten jaarlijks terugkerende kosten voor de gemeente.

Het begon vorige legislatuur duidelijk te worden dat dit project vast liep. Uit de eerste offertes, aangevraagd door de vorige meerderheid, bleek al dat de prijzen voor de bouw, het sanitair en de technische diensten onbetaalbaar hoog waren. Daarom deed de vorige meerderheid eind 2018 een tweede poging. De offertes werden bij de nieuwe meerderheid ingediend en liggen nog steeds veel te hoog. Ondertussen praten we over een project, zonder onvoorziene kosten, van 2,2 miljoen euro (zonder exploitatie). Dit is maar liefst het dubbele van de oorspronkelijke raming!

Wanneer we dit realiseren, komen andere projecten in het gedrang. Zo willen N-VA en Groen o.a. prioriteit geven aan verkeersveiligheid en mobiliteit.

We benadrukken dat het niet realiseren van het oorspronkelijke project geen afbreuk doet aan de keuze van N-VA en Groen om een warme en sociale gemeente te zijn. De coalitie voorziet een betaalbaar alternatief op dezelfde site van het sociaal huis. De vandaag onderbenutte vleugel van het jeugdontmoetingscentrum sluit perfect aan bij de huidige infrastructuur van het sociaal huis. Dit is gemeentelijk patrimonium, dat toe is aan een renovatie en waar de essentiële functies van een lokaal dienstencentrum kunnen in worden ondergebracht. Met de renovatie van dit project hebben we tevens de mogelijkheid om Kapelle-op-den-Bos weer wat meer asbestvrij te maken. Sociaal, economisch en ecologisch de meest correcte keuze.