Kapelle-mét-Bos

27 Mei 2018

Kapelle-mét-Bos

Geef kinderen hun buitenspeelruimte terug! Wel, daar is moed voor nodig ... Joke Schauvliege (CD&V) wil tegen eind 2019 in elke Vlaamse gemeente een speelbos hebben. Groen Kapelle-op-den-Bos vroeg aan het college van burgemeester en schepenen om hier werk van te maken. Tevergeefs, want CD&V en spa- meerderheid zagen dit voorstel niet zitten…Groen ziet de investering in een toegankelijk groenproject als een bijzondere meerwaarde voor scholen, jeugdbewegingen én voor de vele jonge (en minder jonge) gezinnen in de gemeente. Tal van Vlaamse gemeenten investeren in een speelbos, maar Kapelle-op-den-Bos komt niet voor in de lijst van gemeenten met realisaties of plannen in die zin. Kapelle-op-den-Bos geraakt hopeloos achter op schema wanneer het over openbaar groen gaat! Onze gemeente gaat er nochtans prat op een scholen-, vrijetijds- en sportgemeente te zijn. Voor Groen is het tijd om in buitenspeel- en buitensportruimte te investeren. De bomen en het openbaar groen zullen ons dorp ook mooier en leefbaarder maken. Een belofte waar de verkiezingsprogramma’s van overlopen. Groen stelt echter vast dat het elke meerderheidspartij aan moed ontbreekt om er voluit voor te gaan.